Kowts+Patama

Kowts+Na+Patama

mga patamang quotes

patama quotes sa kaaway

Kowts+Patama

patama quotes sa mga kaaway

http:%7C%7Coxtober*com%7Cwp content%7Cbackup 1b08b%7Clove quotes tagalog patama i3*jpg

Kowts+Na+Patama

2

Kowts+Patama

Kowts+Na+Patama